måndag 22 december 2008

Översatta böcker

Jag brukar förespråka översättningar före engelska. Varför? En översättare har kontakt med författaren, är språkutbildad och antagligen bra mycket bättre på engelska än de allra flesta som klagar på översättningar. Översättarens kontakt med författaren, samt de anteckningar som författare skriver till översättare, tillåter översättaren att förstå och översätta kulturella referenser bättre en gemene läsare.

Men, jag har läst Vid stjärnhavets strand av David Brin. Underbar bok, med delfiner som ofta pratar i hafsigt skrivna Haikudikter. Jag har även läst Startide rising, samma bok fast oöversatt. Fortfarande en underbar bok, fast med jäkligt härliga och finurliga haikudikter. Den här boken ska läsas på båda språken. :)

Till skillnad från prosa går inte dikter att översätta, dikter omtolkas till ett annat språk. Att den svenska översättningens Haikudikter är hafsiga beror så nog inte på dålig översättare. När dikterna är en del i en roman, och används som ett slags språk eller dialekt måste man ju först och främst fånga den mest relevanta betydelsen, att tolka som man brukar göra när man översätter dikter, då man försöker få fram alla bibetydelser samtidigt som man behåller versmått och känsla, skulle antagligen göra att sammanhanget går förlorat. Översättaren ska ha Kudos för att Haikudikterna över huvud taget hade kvar något som liknade ett versmått.

Beowulf måste vara ett härke att översätta...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar