söndag 18 juli 2010

Kreativitet

Intressant att det enda parti som på allvar uttrycker framtidstro är ett parti som heter Piratpartiet som startades som ett missnöjesparti. Man brukar säga att demokrati är ett bristfälligt system, men det är det enda vi vet som fungerar. Idag finns ett verktyg som kan råda bot på många av dessa brister, men de etablerade politikerna ...vill inte erkänna detta. Varför vet jag inte, kanske är de rädda för att det samarbete och solidaritet som Internet möjliggör är ett hot mot den stora guden marknadsekonomin. Fler och fler hittar med Internets hjälp tillfredställelse i kreativa processer. Och folk som skapar själva konsumerar ju mindre.


http://www.youtube.com/watch?v=RW18_ewGpKY

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar