onsdag 11 mars 2009

En kommentar

Jag skrev denna kommentar till ett blogginlägg som behandlade Fredrik Reinfeldts bok "Det sovande foket". http://arvidfalk.se/2009/03/det-sovande-folket/

Jag tycker att han [Reinfeldt] har en poäng, det svenska folket är mesigt och förslöat. Men, och det är ett stort men, jag tror knappast att man bör beskylla socialdemokratin för det. Demokrati, folkstyre, kräver engagemang annars är det inte demokrati, folkstyre. Men det kräver också medlidande och förståelse. Att stampa på folk kanske väcker dem, men det leder inte till ett bättre samhälle. Det leder till rädsla och orkeslöshet.

Jag tror att nyckeln, den förändring som vi behöver, är beroende av solidaritet och solidariskt sätt att uppmuntra, stimulera. Men alliansen fortsätter att stampa. De är cyniker som skapar ett samhälle för cyniker som föder cyniker. De bygger ett samhälle där det alltid ska vara ok att stampa på andra, därför att man måste det för att förverkliga sig själv i det. Det är ett fördelaktigt samhälle om man redan befinner sig på toppen. För i ett samhälle där alla ges samma möjligheter blir konkurrensen så mycket hårdare, fast bara när man vill att ensam ska vara stark. För i ett samhälle där alla har samma möjligheter är de som accepterar solidaritet, som frodas i samarbete och dialektiskt lärande, som delar med sig och lär sig från andra, starkast.

Bloggosfärens nuvarande mediamakt är antagligen ett uttryck för detta. Liksom öppen programvara. Detta är möjligt i datorvärlden eftersom så många har samma möjlighet att existera och verka på Internet. Det är inte så underligt att man vill Kväsa oss med FRA, Datalagringsdirektiv och ACTA som potentiellt kan göra mycket öppen programvara olaglig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar